Advokátní kancelář
Štangl, Páchová, Štangl
  • +420 465 424 110

Prodej areálu společnosti VITOS GROUP a. s.

17. listopadu 2631, Louny

Insolvenční správce nabízí k prodeji areál společnosti VITOS GROUP a.s., IČ: 25149717, insolvenční řízení pod čj: KSBR 32 INS 192/2016 u Krajského soudu v Brně a to:

Pozemkovou parcelu č. 3131/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 854 m2, jehož součástí je stavba čp. 2631, stavba občanského vybavení v Lounech, ul. 17. Listopadu, umístěná na pozemku parc. č. 3131/2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně této stavby, prodej tohoto areálu je podmíněn nejnižší podanou nabídkou ve výši 11.490.000,-- Kč a složením zálohy na účet majetkové podstaty č. 5905275319/0800, VS 25149717 ve výši 100.000,-- Kč. Insolvenční správce vybere poté nejvyšší podanou nabídku a tohoto zájemce řádně vyrozumí.

Cena budovy a pozemku je stanovena na základě znaleckého posudku vypracovaného ze strany soudního znalce Ing. Tomáše Blažka ze dne 30. 8. 2016 č. posudku 1949-11/2016 a dále na základě pokynu zajištěného věřitele.

Nabídky podávejte buď písemně na níže uvedenou adresu či e-mailovou poštou:
insolvence@stangl.cz

Inzerát je do 17.1.2022.

Insolvenční správce:
Insolvenční kancelář Štangl a spol.
Bří Škorpilů čp. 43
566 01 Vysoké Mýto

Kontakt na insolvenčního správce pro případné sdělení k nabídce: insolvence@stangl.cz, tlf. 465 424 110, 603 307 875 - JUDr. Jan Štangl, Ing. Marika Špatenková.

Ke stažení